GaiaTV

Et bevidst valg

Tom kurv

Tom kurv

Reklameindslag

En reklamefilm er en unik mulighed for en annoncør til at profilere sig selv og sit produkt på. Alle seernes opmærksomhed er rettet mod det budskab som leveres i filmen.

Med GAIA TV's meget konkurrencedygtige reklamepriser, er det en optimal mulighed for at få spredt sit budskab og dermed skabe øget omsætning. Reklameindslagene er særdeles billige og kan konkurrere med alle øvrige medier. Eksempelvis koster et reklamesekund hos regionale TV-stationer 100 gange mere end hos GAIA TV og mindst 500 gange mere i de landsdækkende TV-stationer.

GAIA TV er landsdækkende - alle udsendelser kan ses på alle medier med internetforbindelse.

Reklameblokke bringes efter hver reportage og har en varighed af 5 minutter. Reklamespots fra annoncørerne skal produceres i sekunder delelig med 10. Fx 10-20-30 sekunder osv.

Eksempelvis vil et reklameindslag i prime time én gang om dagen i en måned med 10 sekunders indslag blot koste annoncøren kr. 1800,- inkl. moms

Prisen pr. sekund i primetime fra kl. 18 til 23 (lørdage og søndage dog fra kl. 14 til 23) er så lav som kr. 6,- pr. sekund.

Reklameindslag skal indsendes til GAIA TV i følgende videoformat: 1080p, 1080i eller 720p.

GAIA TV udformer gerne dit reklameindslag med de billeder og evt. flashindslag, samt speaker den ønskede tekst, til en pris af kr. 450,- pr. time ekskl. moms. Hvis du ønsker det, kan GAIA TV også besøge dig. Hertil skal lægges evt. transportomkostninger.

Reklameindslag skal bestilles for mindst 1 måned ad gangen, og de bringes mindst 1 gang dagligt i primetime.
Annoncører kan også vælge andre tidsperioder at bringe reklameindslagene, hvilket fremgår af nedenstående tabel, og dermed opnå betydelige rabatter på indslagene.

Reklametidspunkter: (priser er inkl. moms)

Periode

Tid

Rabat

Pris pr. sekund

Prime time

1800-2300

Fuld pris

6,00

Lørdage/søndage

1400-2300

Fuld pris

6,00

Perioden

1000-1800

66 % af pris

4,00

Lørdag/søndage

1000-1400

66 % af pris

4,00

Perioden

2300-0100

66 % af pris

4,00

Perioden

0100-1000

33 % af pris

2,00

Produkter

Live TV